Nieuws

Dertig aanvragen ingediend in eerste ronde


In de eerste aanvraagronde, die op 1 maart sloot, ontvingen we 30 aanvragen.
Op dit moment beoordeelt het bestuur de aanvragen. Binnen zes weken, dus voor half april, krijgen alle aanvragers antwoord.
Het kan zijn dat we om een toelichting vragen. Daarvoor hebben we een ruimte gereserveerd bij de Hogeschool Utrecht op woensdag 29 maart van 18.30 tot 21.00 uur. We verzoeken de aanvragers met deze mogelijkheid rekening te houden. Uitnodigingen hiervoor sturen we in de week voorafgaand aan de 29ste.

druk bezochte informatieavond

Op 25 januari bezochten meer dan 30 geïnteresseerden de geanimeerde bijeenkomst boven de Utrechter.
Met vragen over de werkwijze en discussie over de waarde en het nut van het fonds. Ook de vraag of het fonds er niet teveel voor de gevestigde journalistiek is, kwam aan de orde. Belangrijk: er kan al sinds de 25ste januari worden aangevraagd!

Persbericht Provincie Utrecht

Stichting Mediafonds provincie Utrecht van start

Het mediafonds van de provincie Utrecht is van start. Er is een bestuur, een website waar journalisten informatie kunnen vinden, en de aanvragen kunnen binnenkort in behandeling worden genomen. Met de komst van het fonds hoopt de provincie de lokale en regionale media een kwaliteitsimpuls te geven door journalistieke kwaliteitsproducties financieel mogelijk te maken.

Lees verder “Persbericht Provincie Utrecht”