31 aanvragen ingediend in eerste ronde


In de eerste aanvraagronde, die op 1 maart sloot, ontvingen we 31 aanvragen.
Op dit moment beoordeelt het bestuur de aanvragen. Binnen zes weken, dus voor half april, krijgen alle aanvragers antwoord.
Het kan zijn dat we om een toelichting vragen. Daarvoor hebben we een ruimte gereserveerd bij de Hogeschool Utrecht op woensdag 29 maart van 18.30 tot 21.00 uur. We verzoeken de aanvragers met deze mogelijkheid rekening te houden. Uitnodigingen hiervoor sturen we in de week voorafgaand aan de 29ste.