Zelf een journalistieke cursus ontwikkelen? Lees eerst dit

Uit de aanvragen bij het Mediafonds provincie Utrecht blijkt dat verschillende lokale media nadenken over het organiseren van trainingen of cursussen voor hun medewerkers. Dat is immers een belangrijke manier om het niveau van het journalistieke werk bij lokale media te verhogen.
Het ligt voor de hand die trainingen op maat te maken. Maar dat kan leiden tot het uitvinden van wielen die al bestaan. Voordat je daartoe overgaat is het goed om bij bestaande cursusaanbieders na te gaan welke cursussen zij Рsoms tegen geringe kosten-  aanbieden. En ook is het mogelijk om bij fondsen aanvragen te doen om medewerkers naar cursussen te kunnen sturen of vrij te maken voor grotere journalistieke projecten. Hier zijn de cursusaanbieders en de fondsen op een rij gezet.