Producties

Gerealiseerde producties plaatsen we op deze pagina in volgorde van publicatie.
De toegewezen aanvragen staan eronder. Makers van gesubsidieerde projecten dienen tussentijds en na afloop te rapporteren.
Zie daarvoor op de pagina AANVRAAG onder het kopje ‘Uitbetaling en financiële verantwoording’. Onderaan de pagina ‘Aanvraag‘ staat een knop naar het rapportageformulier.


Armoede in de Vallei
Kinderen die zonder eten naar school gaan zou in een land als Nederland toch niet moeten kunnen? Bureau Spotlight heeft dit regionaal onderzocht. Niemand wil natuurlijk arm zijn, maar als het dan gebeurt; in welke gemeente ben je het beste af? Spotlight vergelijkt verschillende regelingen van de gemeenten en ging in gesprek met voedselbanken, welzijnsorganisaties, scholen en gezinnen. Wat zien zij op het gebied van kinderarmoede en biedt de gemeente voldoende steun? Wat doen gemeenten in de Vallei om de levenskwaliteit van kinderen in kansarme gezinnen te verbeteren de verschillende gemeenten? Het is een onderzoek naar verschillende gemeente in de Vallei: Ede, Wageningen, Rhenen, Veenendaal en Renswoude. Waarvan de laatste drie vallen onder de provincie Utrecht.

Vanwege samenwerking met BDU zijn de artikelen geplaatst in de Rijnpost en andere kranten van deze uitgever. Daarnaast worden alle artikelen ook gepubliceerd op website van Bureau Spotlight. Alle vijf producties zijn gratis toegankelijk.
In het najaar van 2023 organiseert Spotlight een debatavond c.q. live journalism-avond.

Aanvrager: Irene Hollebrandse | Bureau Spotlight
Toegewezen bedrag: € 17.000

Gepubliceerd
Van 10 mei 2023 tot 24 juli 2023: Vijf artikelen in het dossier Armoede in de vallei op de site van Bureau Spotlight.
Deze artikelen verschenen ook in de krant en op de site van De Rijnpost.
10 mei 2023 : 800 kinderen groeien op in financiële nood
14 juni 2023: Armoedebeleid in Veenendaal en Ede: ‘Een woud aan regelingen’

AANVRAGEN

Alle projecten die door het Mediafonds provincie Utrecht zijn gesubsidieerd worden op deze pagina geplaatst. Nadat de projecten zijn afgerond en gepubliceerd verwijzen we middels een link naar de productie. Gesubsidieerde producties zijn voor iedereen toegankelijk en mogen daarom niet achter betaalmuren staan.

Toegewezen bedragen in de eerste ronde (maart 2023).
De nummering is bepaald door de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

2023-1-003 Achter het besluit
De toekomst van de bibliotheek, de rol van het dorpshuis en de voetbalclub. De manier waarop er met afval wordt omgegaan in de gemeente, de beschikbaarheid van woningen of ouderenzorg. Al deze zaken beginnen met een regel op de gemeentelijke besluitenlijst. De serie ‘Achter het besluit’ informeert en betrekt met verdiepende reportages inwoners in een vroeg stadium bij de diversiteit aan onderwerpen binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Het project wil een voorbeeld zijn van hoe lokale journalistiek over het publieke domein structureel versterkt kan worden met aansprekende verhalen over normale, informatieve, lokale onderwerpen. Je zou kunnen stellen dat het om retrojournalistiek gaat. Terug naar een tijd waarin journalisten nog bovenop het lokale nieuws zaten en daarin ook een meer constructieve rol voor zichzelf zagen weggelegd.

De resultaten worden maandelijks op de kanalen van streekzender SRC (Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe) gepubliceerd: televisie, website, radio en sociale media. Het bestaat uit een hoofdreportage en afgeleiden daarvan in kortere clips en tekstverhalen.

Aanvrager: Nico Middag | SRC Streekomroep Vijfheerenlanden
Toegewezen bedrag: € 17.200

2023-1-005 Onderzoek naar opzet van de multi-lokale omroep Lekstroom
De regio Lekstroom is een zogenaamde ‘witte vlek’, een gebied waar weinig tot geen lokale omroepen actief zijn. Sinds het verdwijnen van RTV9 in 2017 is alleen in de gemeente Houten een publieke lokale omroep actief. De initiatiefgroep Omroep Lekstroom is van plan om ook in alle gemeenten van de regio Lekstroom gedegen publieke lokale journalistiek terug te brengen en te verbeteren.

Er doet zich in dit gebied echter ook een spanningsveld voor. Lekstroom is een regio met veel diversiteit. Inwoners in Houten hebben weinig met IJsselstein, net zoals inwoners van Nieuwegein dat met Lopik hebben. Als reactie hierop is het concept de multi-lokale omroep ontstaan. In dit concept staan samenwerking en lokale verankering centraal. Er wordt gewerkt volgens het editie-model, waarin als streek wordt opgetrokken waar kan en lokale content wordt gemaakt daar waar nodig. Elke gemeente heeft een eigen programma beleidsbepalend orgaan met een eigen opdracht. In dit systeem werken gemeenten op vrijwillige basis samen. Er wordt een samenwerking aangegaan voor een periode van vijf jaar, waarna geëvalueerd wordt en de samenwerkende partijen beslissen of zij de samenwerking doorzetten of zelfstandig verder gaan. In de komende periode onderzoeken wij of en op welke manier het concept van de multi-lokale omroep succesvol kan worden geïmplementeerd in de regio Lekstroom.

De werkwijze, bevindingen en resultaten worden in september van 2023 gepresenteerd en gepubliceerd op een apart platform op de website van Omroep Lekstroom. Zowel tekstueel als audiovisueel ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de praktijk. Naast het beschrijven van het proces gaan de onderzoekers in gesprek met inwoners, lokale politici, vrijwilligers en andere lokale media-aanbieders om zo de betrokkenheid en het lokale sentiment te kunnen weergeven. Hopelijk ontstaat een blauwdruk waar ook andere lokale media hun voordeel mee kunnen doen.

Aanvrager: Jos Mittelmeijer | Omroep Lekstroom, een initiatief van Omroep Houten en de initiatiefgroep Omroep Nieuwegein.
Toegewezen bedrag: € 34.900

2023-1-008 De grens ligt bij Amelisweerd
De journalistieke vraag is: waarom wordt de verbreding van de A27 door iedere minister opnieuw op de agenda gezet, terwijl de verbreding volgens veel anderen helemaal niet nodig is?
Al tientallen jaren staat het plan voor de verbreding van de A27 op de politieke agenda. En al even lang wordt er fel tegen geprotesteerd. Volgens voorstanders zorgt het voor tijdwinst op een belangrijke snelweg. Maar tegenstanders wijzen op de kostbare natuur die ervoor moet wijken. Wat is belangrijker? Natuur? Goede infrastructuur?
Deze productie onderzoekt welke argumenten er zijn te vinden in overheidsstukken die op dit moment nog niet openbaar zijn. Via een beroep op de WOO worden de achterliggende documenten op bij Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgevraagd. Met het doel te onderzoeken, bloot te leggen en te informeren en bovendien baan te geven aan alle partijen die duidelijkheid kunnen scheppen rond dit gevoelige dossier. Enerzijds de politieke werkelijkheid versus de kwetsbare natuur.

Het onderzoek zal leiden tot een 6-delige serie voor RTV Utrecht. Van de serie maken we ook een film die in Utrecht in een bioscoop en/ of op een festival kan worden vertoond. Naast de serie werken we ook samen met de sociale media–redactie van RTV Utrecht zodat er gedurende het maakproces ook nieuwsitems en clips kunnen worden geplaatst via de kanalen van RTV Utrecht.

Aanvrager: Kick Stokvis
Het bestuur heeft besloten een deel van de aanvraag toe te wijzen om de aanvrager in staat te stellen een (voor)onderzoek te doen om desgewenst in de volgende ronde een nieuwe aanvraag te doen om de producties te realiseren.
Toegewezen bedrag: € 4.800

2023-1-013 Wat? Patat! Een podcast voor en door Nieuwegeinse jongeren
Het afgelopen jaar is in Nieuwegein een pilot podcast voor en door jongeren van start gegaan. Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte om jongeren in Nieuwegein een podium en een stem te geven. Tijdens het pilotseizoen hebben de jongeren ons meerdere malen positief verrast. Naast grappige items, kwamen er ook interessante journalistieke vraagstukken op tafel.

Op audiovisueel gebied is er op dit moment geen platform waarop jongeren verhalen zouden kunnen maken. De podcast voorziet hierin. Wel loopt er op dit moment een initiatief om een nieuwe lokale publieke omroep op te starten. Een grote uitdaging bij veel lokale omroepen is de aanwas van jongeren. Het zou mooi zijn om met deze podcast een enthousiaste groep makers te creëren die na deze podcast een volgende stap zouden kunnen zetten bij een Nieuwegeinse omroep.

Maandelijks komt er een podcastaflevering online op Spotify en Apple Music. Daarnaast wordt er ook regelmatig videocontent gemaakt op verschillende social media platforms. 

Het project is een initiatief van bibliotheek De tweede verdieping, Sport ID, Movactor jongerenwerk en Stadstheater De KOM. De uitvoering van het project wordt verzorgd door rapper Freez (Denniz Wittebol) en podcastmaker Bas Heijkamp. De subsidie maakt het ons mogelijk de redactievergaderingen te begeleiden en daardoor een mooie podcastserie door de jongeren te laten maken. .

Aanvrager: Bas Heijkamp
Toegewezen bedrag: € 2.000

2023-1-016 Radio Dakhaas
Radio Dakhaas is een verhalende podcastserie met bijzondere, verrassende en persoonlijke verhalen van Utrechters, die raken aan universele en maatschappelijke thema’s zoals de wooncrisis, eenzaamheid en ongelijkheid. Elk verhaal wordt verteld tegen de achtergrond van Utrecht. Radio Dakhaas geeft een podium aan verhalen die in de bestaande Utrechtse media veel minder ruimte krijgen, omdat er te weinig tijd en geld is voor het maken van achtergrondverhalen die vragen om langere research en aandacht. Op dit moment is er in Utrecht geen vaste plek voor narratieve journalistiek. Deze plek wil Radio Dakhaas creëren.

De podcast verschijnt tien keer per jaar en heeft een lengte van ongeveer 30-40 minuten. Hou je van IDFA-documentaires, DOCS, This American Life en Metropolis? Dan luister je ook graag naar Radio Dakhaas.

Radio Dakhaas richt zich op een uiteenlopende doelgroep. Van jonge, hippe stedelingen met een volle agenda – tot aan pensionado’s die houden van historie over eigen stad, zich inzetten voor buurtwerk of een sociale instelling.  Mediapartner is De Dakhaas: een onafhankelijk magazine over Utrecht.

Aanvrager:  Babette Rijkhoff
Het bestuur heeft besloten een deel van de aanvraag toe te wijzen om de aanvrager in staat te stellen een (voor)onderzoek te doen om desgewenst in de volgende ronde een nieuwe aanvraag te doen om de producties te realiseren. 
Toegewezen bedrag: € 5.000

2023-1-017 Longread Ongezien, ongehoord, ongezond – Luisteren naar Nieuwegein
Een groeiend aantal mensen in Nederland voelt zich niet gezien, niet gehoord. De ontwikkelingen in de huidige – digitale – samenleving gaan te snel en zijn te complex. Armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid en gezondheidsproblemen gaan hand in hand. Met name in krimpgebieden en voormalige groeikernen zoals Nieuwegein is er stapeling van problemen. In Nieuwegein staan inmiddels veel seinen op rood. Zo kampt meer dan de helft van de inwoners met overgewicht, mannen leven er korter dan in andere gemeenten en ook over alcoholgebruik en eenzaamheid bestaan grote zorgen. 

Er zijn tal van onderzoeken met alarmerende cijfers, maar wat zijn de verhalen achter deze cijfers? Over wie hebben we het? Daarvoor moeten we de wijk in, vertrouwen winnen én ons oor te luister leggen bij bewoners. In deze multimediale longread gaan we luisteren naar Nieuwegein. En door aandachtig te luisteren krijgen we zicht op wat ons in het grotere verhaal ontglipt.

Het onderzoek begint in juni. Vanaf die tijd gaan de makers investeren in het opbouwen van contacten in Nieuwegein. Na de zomer wordt twee maanden lang, twee dagen per week een pop-upredactie gevormd die, mogelijk vanuit buurthuis of bibliotheek, aan de slag gaat met de productie van de longread.

De longread zal eind 2023 worden gepubliceerd op de website van het AD en in de krant.

Aanvragers: Wiebe de Jong en Jessica Maas
Toegewezen bedrag: € 16.560

2023-1-018 Arm zijn in rijke gemeentes van  de Stichtse Lustwaranda
In dit journalistieke project voor radio, tv, social media en websites onderzoeken is de vraag hoe het fenomeen armoede zich in drie rijke kleine en middelgrote gemeenten als Zeist, Bunnik, De Bilt en Gemeente de Utrechtse Heuvelrug manifesteert en wat het verhaal is van uit elke gemeente.
De verwachting is dat ‘arm zijn’ zich in een rijke, welvarende kleine en middelgrote gemeenten anders openbaart dan in een grootstedelijke context. De Bilt, Zeist en gemeente de Utrechtse Heuvelrug en behoren tot de top 10 van rijkste gemeenten van de provincie Utrecht. Hier wonen grotendeels bevoorrechte mensen, maar we kunnen niet ontkennen dat er ook sprake is van armoede en dat in deze gemeenten de kloof tussen rijk en arm groot is

De journalistieke bevindingen worden verwerkt in documentaires, podcasts en  artikelen, waarin de verhalen van  ervaringsdeskundigen (gezinnen en personen) centraal staan.

Publicatie gebeurt vanaf medio december 2023. Dan organiseren de makers de première en het symposium Armoede in rijke gemeenten van de Stichtse Lustwarande in Zeist. Eind december 2023 : distributie via de lokale omroepen Regio TV De Bilt, Regio 90 en Slotstad RTV, op radio, tv en internet. Januari 2024: 6 uitzendingen RTV Utrecht

Aanvrager: Jan Smulders
Toegewezen bedrag: € 20.000

2023-1-021 In de uitverkoop: De Utrechtse Heuvelrug
In de wereld van chalets, bungalows en blokhutten is een grote verschuiving gaande. Op bestaande parken en campings schieten nieuwe huisjes als paddenstoelen uit de grond. Stacaravans en campingplekken ruimen daar het veld voor luxe vakantiewoningen. Tegelijkertijd komen er nieuwe parken bij, en zijn bestaande parken in handen van grote investeerders. Ook op de Utrechtse Heuvelrug is deze trend goed zichtbaar.

Voortbouwend op onderzoek van landelijke media, beoogt dit onderzoek te laten zien hoe de recreatieparken op de Utrechtse Heuvelrug zich de afgelopen twintig jaar hebben ontwikkeld, en wie daarachter zitten. Het brengt oude en nieuwe eigenaren – letterlijk – in kaart en onderzoekt aan de hand van deze informatie en bestemmingsplannen de ontwikkeling van de afgelopen twintig jaar. Het doel is om te komen tot een interactieve kaart van recreatie in dit grote natuurgebied.

Het project bestaat uit twee fasen: een breed datajournalistiek onderzoek in samenwerking met het Kadaster, en een verdiepingsslag in samenwerking met lokale en/of regionale media. De productie van de eerste fase is een interactieve kaart. In de tweede fase is het de bedoeling om lokale en regionale media te voorzien van op hen toegespitste verhalen om het beeld dat de data scheppen te illustreren.

Aanvrager: Mirjam van der Puijl
Toegewezen bedrag: € 10.000

2023-1-025 Armoede in de Vallei
De inflatie en de energiecrisis stuwen het aantal huishoudens met problematische schulden omhoog. Ruim een half miljoen gezinnen, echtparen en alleenstaanden staan langdurig en serieus rood. Het Centraal Planbureau schatte in augustus dat het aantal arme personen in Nederland toeneemt van 1,1 naar bijna 1,3 miljoen. Volgens nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) groeit 9,5 procent van de kinderen in Nederland in 2023 op in armoede. 

Om te controleren en te vergelijken wat de gemeenten doen aan (kinder)armoede start Bureau Spotlight een nieuw onderzoeksdossier: Armoede in de Vallei.  Kinderen die zonder eten naar school gaan zou in een land als Nederland toch niet moeten kunnen? Bureau Spotlight wil dit regionaal onderzoeken. Niemand wil natuurlijk arm zijn, maar als het dan gebeurt; in welke gemeente ben je het beste af? Spotlight vergelijkt verschillende regelingen van de gemeenten en gaat in gesprek met voedselbanken, welzijnsorganisaties, scholen en gezinnen. Wat zien zij op het gebied van kinderarmoede en biedt de gemeente voldoende steun? Wat doen gemeenten in de Vallei om de levenskwaliteit van kinderen in kansarme gezinnen te verbeteren de verschillende gemeenten? Het is een onderzoek naar verschillende gemeente in de Vallei: Ede, Wageningen, Rhenen, Veenendaal en Renswoude. Waarvan de laatste drie vallen onder de provincie Utrecht.

Vanwege samenwerking met BDU zullen de artikelen geplaatst worden in de Rijnpost en andere kranten van de uitgever. Daarnaast worden alle artikelen ook gepubliceerd op website van Bureau Spotlight. Alle producties zijn gratis toegankelijk. Gedurende het onderzoek volgen drie artikelen. In het najaar van 2023 organiseert Spotlight een debatavond c.q. live journalism-avond.

Aanvrager: Irene Hollebrandse | Bureau Spotlight
Toegewezen bedrag: € 17.000

Gepubliceerd
Van 10 mei 2023 tot 24 juli 2023: Vijf artikelen in het dossier Armoede in de vallei op de site van Bureau Spotlight.
Deze artikelen verschenen ook in de krant en op de site van De Rijnpost.
10 mei 2023 : 800 kinderen groeien op in financiële nood
14 juni 2023: Armoedebeleid in Veenendaal en Ede: ‘Een woud aan regelingen’

2023-1-027 Het spoor begrenst – Het spoor verbindt
Via het spoor kom je op plekken. Langs het nieuwste station van Utrecht, Vaartsche Rijn, naar de andere kant van het kanaal, Leidsche Rijn. Maar het spoor in de stad is vooral een enorme barrière. Een barrière tussen wijken en mensen, tussen huizen met tuinen en sociale huurflats, tussen oud en nieuw, met in het midden een gigantische scheiding, plekken waar weinig mensen verblijven en donkere onderdoorgangen. En dat spoor neemt gigantisch veel ruimte in beslag, iets waar we een enorm tekort aan hebben. De plannen om te bouwen nabij het spoor stapelen zich op. Hoe moet het spoor gaan verbinden en minder gaan begrenzen? Een journalistieke reis over het spoor.

Publiceren gaat via verschillende sporen, maar alle publicaties komen samen op een digitale interactieve (spoor)kaart van Utrecht. Bezoekers van de interactieve (spoor)kaart kunnen op verschillende plekken waarover verhalen zijn gemaakt, ‘uitstappen’ en zodoende de losse publicaties bekijken/beluisteren.

Aanvrager: Robert Oosterbroek | DUIC
Toegewezen bedrag: € 7.920

2023-1-029 Raadsels rond roofkunst: de vele gezichten van schilderij MNR511
In een zaaltje op de tweede verdieping van museum Louvre in Parijs hangt een schilderij met registratiecode MNR511. Deze code is gegeven door het Museés Nationaux Récupération (MNR), een organisatie die zich bezighoudt met roofkunst. Het schilderij is in 1782 gemaakt door de Nederlandse schilder Johannes Huibert Prins (1757 – 1806). ‘L’Oude Gracht à Utrecht’, vertelt het plaatje op de lijst. Dit stadsgezicht blijkt een werk met een mysterieuze achtergrond. Voor wie in het verhaal van MNR511 duikt, ontvouwt zich een reeks raadsels.

Waarom hangt het schilderij in het Louvre in de zaal die is ingericht voor kunst die ‘wacht’ op terugkeer naar de rechtmatige eigenaar? Wie is die rechtmatige eigenaar dan? En waarom had die het schilderij in zijn of haar bezit? En dan is er nog een raadsel naar de oppervlakte gekomen. Er zijn sterke twijfels gerezen over het tafereel op het schilderij. Zien we wel daadwerkelijk de Oudegracht in Utrecht, of is het ergens anders in de stad? Het levensverhaal van kunstschilder Johannes Huibert Prins kan ons helpen bij het beantwoorden van die vraag.  Zowel het verhaal achter de schilder en het schilderij, als het verhaal van de oorspronkelijke eigenaar, is onbekend. Er zijn gaten in de bronnen en gaten in de geschiedenis die vragen oproepen. Vragen die beantwoord moeten worden.

Publicatie: podcast en geschreven producties, samenwerking tussen DUIC en Hub Utrecht.

Aanvrager:  Robert Oosterbroek | DUIC
Toegewezen bedrag: € 7.200