Producties

Alle producties die door het Mediafonds provincie Utrecht  zijn gesubsidieerd worden op deze pagina gepubliceerd en middels een link wordt doorverwezen. Gesubsidieerde producties zijn voor iedereen toegankelijk en mogen daarom niet achter betaalmuren staan.

Bij iedere productie wordt naast een foto en een korte inhoud ook de publicerende instantie en het subsidiebedrag vermeld.