Gepubliceerde Producties

Vrouwenvoetbal in Utrecht

Het is eigenlijk niet meer voor te stellen, maar de KNVB verbood tot 1971 het vrouwenvoetbal. Sindsdien rolt de bal steeds harder, soms met horten en stoten, en neemt de maatschappelijke acceptatie van het vrouwenvoetbal toe. Op alle niveaus wordt er steeds meer gespeeld en sinds dit seizoen doet FC Utrecht ook weer mee op het allerhoogste niveau. De uitgelezen kans om stil te staan bij het belang van voetbalemancipatie en door middel van constructieve journalistiek bij te dragen in de breedte en diepte.

Lees verder...

Achter het besluit

SRC Streekomroep Vijfheerenlanden
De toekomst van de bibliotheek, de rol van het dorpshuis en de voetbalclub. De manier waarop er met afval wordt omgegaan in de gemeente, de beschikbaarheid van woningen of ouderenzorg. Al deze zaken beginnen met een regel op de gemeentelijke besluitenlijst. De serie ‘Achter het besluit’ informeert en betrekt met verdiepende reportages inwoners in een vroeg stadium bij de diversiteit aan onderwerpen binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

Lees verder...

Ongezien, ongehoord, ongezond – Luisteren naar Nieuwegein

AD/Utrechts Nieuwsblad
Een groeiend aantal mensen in Nederland voelt zich niet gezien, niet gehoord. De ontwikkelingen in de huidige – digitale – samenleving gaan te snel en zijn te complex. Armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid en gezondheidsproblemen gaan hand in hand. Met name in krimpgebieden en voormalige groeikernen zoals Nieuwegein is er stapeling van problemen. In deze multimediale longread voor het AD luisteren we naar Nieuwegein.

Lees verder...

Raadsels rond roofkunst

DUIC
In een zaaltje op de tweede verdieping van het Louvre in Parijs hangt een schilderij dat de titel ‘L’Oude Gracht à Utrecht’ draagt. Ook de naam van de maker is aangegeven: de achttiende-eeuwse kunstschilder Johannes Huibert Prins. DUIC dook in het verhaal van schilderij MNR511 en rolde van het ene mysterie in het andere. Het verhaal over raadsels rond roofkunst.

Lees verder...

Het spoor begrenst – Het spoor verbindt

DUIC
Via het spoor kom je op plekken. Langs het nieuwste station van Utrecht, Vaartsche Rijn, naar de andere kant van het kanaal, Leidsche Rijn. Maar het spoor in de stad is ook een enorme barrière, een harde grens tussen huizen met tuinen en sociale huurflats en een gigantisch obstakel voor fietsers. En dat spoor neemt gigantisch veel ruimte in beslag, iets waar Utrecht een enorm tekort aan heeft. De plannen om te bouwen nabij het spoor stapelen zich op. DUIC maakte een journalistieke reis, om te zien hoe 28 kilometer aan spoor impact heeft op de stad en haar inwoners.

Lees verder...

GeldVal: Voorstelling over geldzorgen in de Vallei 

Bureau Spotlight/Theater Spectrum
Spotlight heeft naar aanleiding van het onderzoek naar armoede waarover zij in de zomer van 2023 publiceerden op 30 november 2023 in theater Spectrum in Veenendaal de theatervoorstelling met nagesprek gehouden getiteld ‘Geldval’. Het gaat hier om ‘live-journalistiek’, een nieuwe journalistieke vorm waarbij publicaties ook in het theater worden gebracht.

Lees verder...

Onderzoek naar opzet van een multi-lokale omroep

Omroep Lekstroom
De regio Lekstroom is een zogenaamde ‘witte vlek’, een gebied waar weinig tot geen lokale omroepen actief zijn. Sinds het verdwijnen van RTV9 in 2017 is alleen in de gemeente Houten een publieke lokale omroep actief. De initiatiefgroep Omroep Lekstroom is van plan om in alle gemeenten van de regio Lekstroom gedegen publieke lokale journalistiek terug te brengen en te verbeteren. Zie hier hun onderzoek.

Lees verder...

Wat? Patat! een podcast voor nieuwegeinse jongeren

De jongeren van Wat? Patat!
De podcast met nadruk op Nieuwegeinse cultuur, waarbij geen onderwerp te gek is! Van muziek, tot letterlijk patat. Alles wordt besproken door jongeren uit Nieuwegein.
Op audiovisueel gebied is er op dit moment geen platform waarop jongeren verhalen zouden kunnen maken. De podcast voorziet hierin. Een grote uitdaging bij veel lokale omroepen is de aanwas van jongeren. Het is mooi om met deze podcast een enthousiaste groep makers te creëren die na deze podcast een volgende stap zouden kunnen zetten bij een Nieuwegeinse omroep.

Lees verder...

Armoede in de Vallei

Bureau Spotlight/De Rijnpost
Niemand wil natuurlijk arm zijn, maar als het dan gebeurt; in welke gemeente van de Gelderse Vallei ben je het beste af? Bureau Spotlight vergeleek verschillende regelingen van de gemeenten en ging in gesprek met voedselbanken, welzijnsorganisaties, scholen en gezinnen. Wat zien zij op het gebied van kinderarmoede en biedt de gemeente voldoende steun? Wat doen gemeenten in de Vallei om de levenskwaliteit van kinderen in kansarme gezinnen te verbeteren de verschillende gemeenten?

Lees verder...