Nieuws

Zelf een journalistieke cursus ontwikkelen? Lees eerst dit

Uit de aanvragen bij het Mediafonds provincie Utrecht blijkt dat verschillende lokale media nadenken over het organiseren van trainingen of cursussen voor hun medewerkers. Dat is immers een belangrijke manier om het niveau van het journalistieke werk bij lokale media te verhogen.
Het ligt voor de hand die trainingen op maat te maken. Maar dat kan leiden tot het uitvinden van wielen die al bestaan. Voordat je daartoe overgaat is het goed om bij bestaande cursusaanbieders na te gaan welke cursussen zij – soms tegen geringe kosten-  aanbieden. En ook is het mogelijk om bij fondsen aanvragen te doen om medewerkers naar cursussen te kunnen sturen of vrij te maken voor grotere journalistieke projecten. Hier zijn de cursusaanbieders en de fondsen op een rij gezet.

subsidies derde ronde toegekend

In de derde ronde ontvingen we op 1 maart 2024 veertien aanvragen waarvan er zeven werden toegekend voor een totaalbedrag van 169.000 euro. De projecten vormen een mooi gamma van journalistieke en culturele onderwerpen uit verschillende delen van de provincie.
Tot onze vreugde constateren we dat de aanvragers belangrijke journalistieke invalshoeken hebben gekozen die ze op een diepgaande wijze gaan belichten in artikelen en documentaires. Ook het niveau van de toelichtingen en begrotingen steeg weer.
In de afgelopen drie aanvraagronden zijn 62 aanvragen ingediend. Daarvan werden er 28 toegekend voor een totaalbedrag van 437.000 EURO. Tot 1 april 2024 zijn 11 projecten opgeleverd in de vorm van publicaties of uitgevoerd onderzoek.
Een overzicht van de gehonoreerde projecten staat op de pagina ‘Subsidies‘.
De gerealiseerde publicaties zijn in te zien via de pagina producties van deze site.

informatieavond op 1 februari

Op donderdagavond 1 februari 2024 organiseert het Mediafonds provincie Utrecht weer een voorlichtingsavond over het indienen van aanvragen. Op 1 maart is de deadline waarop de aanvragen voor ronde 3 bij ons binnen moeten zijn.
We geven uitleg en beantwoorden vragen over de doelstellingen van het fonds, de criteria waar de aanvraag aan moet voldoen en hoe de begroting onderbouwd kan worden. Ook is er de mogelijkheid om aan bestuursleden vragen te stellen over eigen projecten, ook projecten die al eerder ingediend zijn en in aangepaste vorm nog een keer ingediend zullen worden.

Donderdagavond 1 februari om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Social Impact Factory (boven café De Utrechter)
Zaal 7 (Sydney)
Vredenburg 40, 3511BD in Utrecht.

Subsidies tweede ronde toegekend

In de tweede ronde zijn 10 van de 18 aanvragen toegewezen voor een totaalbedrag van 125.704 euro.
De kwaliteit van de aanvragen steeg aanmerkelijk. In deze ronde kreeg meer dan de helft van de aanvragers subsidie, tegen een derde in de eerste ronde. Er kwamen inhoudelijker en meer diepgravende onderwerpen aan bod en de precisie van de financiële onderbouwing steeg.
De beschrijvingen van de gehonoreerde projecten en de toegekende bedragen staan op de pagina Producties van deze site.

informatieavond op 31 augustus


Op donderdagavond 31 augustus organiseert het Mediafonds provincie Utrecht weer een voorlichtingsavond over het indienen van aanvragen. Een maand later is immers de deadline (1 oktober) waarop de aanvragen bij ons binnen moeten zijn. We geven uitleg en beantwoorden vragen over de doelstellingen van het fonds, de criteria waar de aanvraag aan moet voldoen en hoe de begroting onderbouwd kan worden. Ook is er de mogelijkheid om aan bestuursleden vragen te stellen over eigen projecten, ook projecten die al eerder ingediend zijn en in aangepaste vorm nog een keer ingediend zullen worden.

Donderdagavond 31 augustus 2023 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Social Impact Factory (boven café De Utrechter)
Zaal 7 (Sydney)
Vredenburg 40, 3511BD in Utrecht.

Eerste subsidies MpU toegekend

Het Mediafonds provincie Utrecht heeft in de eerste aanvraagronde (maart 2023) 31 aanvragen ontvangen. Daarvan zijn elf projecten geheel of gedeeltelijk goedgekeurd. Het Fonds is blij met de vele aanvragen en is ervan overtuigd dat de toegekende subsidies tot mooie projecten zullen leiden.

De gehonoreerde projecten leveren een gevarieerd beeld op: van een podcast voor jongeren tot tv-documentaires en verdiepende reportages, van live-journalistiek en interactieve kaarten tot een verslag van een onderzoek naar het oprichten van een multi-lokale omroep. Allemaal voorstellen die een relevante journalistieke invalshoek centraal stelden, een realistische begroting hadden en onderbouwden dat de lokale of regionale journalistiek ermee versterkt wordt.

In enkele gevallen werd een subsidie voor journalistiek vooronderzoek verstrekt. Het ging dan om veelbelovende, maar relatief dure producties, waarbij de kans van slagen beter in te schatten is nadat er een flinke slag met de research is gemaakt.

Het valt het bestuur op dat veel aanvragen richting het maximum van 50.000 euro gingen. Bij dergelijke hoge subsidieaanvragen is het bestuur extra alert naar de kwaliteit van de aanvraag. Een stevige onderbouwing van aanpak en impact van het project is gewenst, daarnaast is het bezien van medefinanciering wenselijk. Een aantal aanvragen was qua thema of aanpak interessant, maar de onderbouwing te mager om een dergelijke hoge subsidie te rechtvaardigen.

We raden aanvragers aan om per project te wegen wat de impact is van een project in verhouding tot de aangevraagde subsidie. Soms kan het beter zijn om te starten met een kleiner project en vervolgens een vervolgaanvraag te doen in de volgende ronde. Hoe dan ook moet elke aanvraag goed onderbouwd zijn, zowel qua invalshoek, journalistieke diepgang en op welke manier het bijdraagt aan de versterking van de journalistiek in de provincie Utrecht. Bovendien is een degelijke begroting van belang.

Het overzicht van goedgekeurde projecten van de 1e aanvraagronde staat op de pagina ‘producties’ van het Fonds. Op 1 oktober sluit de tweede ronde voor 2023.

31 aanvragen ingediend in eerste ronde


In de eerste aanvraagronde, die op 1 maart sloot, ontvingen we 31 aanvragen.
Op dit moment beoordeelt het bestuur de aanvragen. Binnen zes weken, dus voor half april, krijgen alle aanvragers antwoord.
Het kan zijn dat we om een toelichting vragen. Daarvoor hebben we een ruimte gereserveerd bij de Hogeschool Utrecht op woensdag 29 maart van 18.30 tot 21.00 uur. We verzoeken de aanvragers met deze mogelijkheid rekening te houden. Uitnodigingen hiervoor sturen we in de week voorafgaand aan de 29ste.

druk bezochte informatieavond

Op 25 januari bezochten meer dan 30 geïnteresseerden de geanimeerde bijeenkomst boven de Utrechter.
Met vragen over de werkwijze en discussie over de waarde en het nut van het fonds. Ook de vraag of het fonds er niet teveel voor de gevestigde journalistiek is, kwam aan de orde. Belangrijk: er kan al sinds de 25ste januari worden aangevraagd!

Persbericht Provincie Utrecht

Stichting Mediafonds provincie Utrecht van start

Het mediafonds van de provincie Utrecht is van start. Er is een bestuur, een website waar journalisten informatie kunnen vinden, en de aanvragen kunnen binnenkort in behandeling worden genomen. Met de komst van het fonds hoopt de provincie de lokale en regionale media een kwaliteitsimpuls te geven door journalistieke kwaliteitsproducties financieel mogelijk te maken.

Lees verder “Persbericht Provincie Utrecht”