Achter het besluit


2023-1-003 Achter het besluit | SRC Streekomroep Vijfheerenlanden

De toekomst van de bibliotheek, de rol van het dorpshuis en de voetbalclub. De manier waarop er met afval wordt omgegaan in de gemeente, de beschikbaarheid van woningen of ouderenzorg. Al deze zaken beginnen met een regel op de gemeentelijke besluitenlijst. De serie ‘Achter het besluit’ informeert en betrekt met verdiepende reportages inwoners in een vroeg stadium bij de diversiteit aan onderwerpen binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Het project wil een voorbeeld zijn van hoe lokale journalistiek over het publieke domein structureel versterkt kan worden met aansprekende verhalen over normale, informatieve, lokale onderwerpen.

Achter het besluit afl 4

Aflevering 5 Achter het Besluit: Noodfonds voor dorpshuizen in Vijfheerenlanden
Publicatiedatum 15 mei 2014

Sinds de samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in 2019 was er nog geen consistent gemeenschappelijk beleid over hoe om te gaan met dorpshuizen die in financieel zwaar weer zitten. Nu komt er een noodfonds noodfonds van 158.679 euro voor noodlijdende dorpshuizen in de gemeente Vijfheerenlanden. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten. Wij spreken hierover met:

Joop van Montfoort, wethouder Vijfheerenlanden
Herman de Jong, Penningmeester dorpshuis Het Eigen Gebouw
Coby de Vaal, vrijwilliger dorpshuis Het Eigen Gebouw
Corry de Jong-Van genderen, vrijwilliger dorpshuis Het Eigen gebouw

Videolink: https://youtu.be/r5vDLH-9-x8?si=i5KTJgXLikuJAnR1
Website link: https://www.src.fm/regionieuws/49560/achter-het-besluit-noodfonds-voor-dorpshuizen-in-vijfheerenlanden


Achter het besluit: Nieuwbouw in Nieuwland Aflevering 4
Publicatiedatum 9 april 2024

Een kleine, maar vooral ook een warme en hechte gemeenschap. Zo beschrijven de Nieuwlanders zelf hun eigen dorp. Maar net als de rest van het land kampt ook Nieuwland met een woningtekort. De gemeente wil de komende 10 jaar tenminste 50 woningen bouwen.  Plannen voor nieuwbouw zijn vastgelegd in een zogeheten dorpswoonvisie. Wij spreken hierover verschillende inwoners en wethouder Teus Meijdam…

Videolink:               https://youtu.be/3Nx8_m98ovY?si=W6iLdlC941-TdC77

Website link:          https://www.src.fm/regionieuws/49244/achter-het-besluit-nieuwbouw-in-nieuwland-spannend-maar-broodnodig


Aflevering 3 Achter het Besluit: Turbulente openingsfase voor noodopvang Vianen
Publicatiedatum 12 maart 2024

Bedreigingen, vuurwerk, arrestaties en zelfs een noodverordening: de opening van de noodopvang aan de Lage Biezenweg in Vianen ging allesbehalve geruisloos voorbij. Terwijl de gedachte achter het besluit was om hier voor een periode van vijf jaar een opvang te realiseren juist om vluchtelingen beter, rustiger en duurzamer op te vange

In deze aflevering van Achter het Besluit legt wethouder Shalandra Hitipeuw van gemeente Vijfheerenlanden uit hoe de gemeente met het besluit omgaat. Ook komt Jurgen Poot van het COA aan het woord…

Videolink:               https://youtu.be/JCYZXXQ_7Io?si=dv9ICEijTXKbBcqn

Website link:          https://www.src.fm/regionieuws/48886/achter-het-besluit-turbulente-openingsfase-voor-noodopvang-vianen

Aflevering 2 Achter het besluit: Gemeente maakt werk van woonwagenbeleid
Publicatiedatum 13 februari 2024

In 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken. Gemeenten waren niet meer verplicht om beleid voor woonwagenbewoners te maken. Door de afschaffing van de wet was er geen uitzonderingspositie meer op de woningmarkt voor deze groep mensen. Zo hadden zij geen recht meer op een standplaats voor hun woonwagen. Woonwagenbewoners klopten bij verschillende instanties en organisaties aan, waaronder het College van de Rechten van de Mens. Uiteindelijk werd er uitgesproken dat het Rijk en de gemeenten tekortgeschoten zijn in het erkennen en ondersteunen van de culturele identiteit van de woonwagenbewoners.

In deze aflevering van Achter het Besluit is te zien hoe de gemeente Vijfheerenlanden er mee omgaat, wat er nog moet gebeuren en hoe de woonwagen bewoners dit ervaren…
Videolink: https://youtu.be/iEYVqw8gzG4?si=ngNK94O5XyJeR1EJ
Website: SRC Streekomroep VijfheerenlandenAflevering 1 Achter het besluit: Onbeperkt Meedoen in Vijfheerenlanden
16 januari 2024

VIJFHEERENLANDEN – Scheve stoeptegels, paaltjes die midden op het trottoir staan en gevaarlijke kruispunten. Maar ook: ingewikkelde informatie op de website van de gemeente en onleesbare kleine lettertjes in folders: Zeven jaar nadat Nederland het VN-verdrag Handicap ondertekende, gaat de gemeente Vijfheerenlanden eindelijk werk maken van toegankelijkheid. Greet Bos-Schep van het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden: “Ik moet zeggen dat de gemeente echt wel zijn best doet, maar het kan altijd beter.”
link: https://www.youtube.com/watch?v=CLJv4ap13s4
link naar site SRC Streekomroep Vijfheerenlanden