Ongezien, ongehoord, ongezond – Luisteren naar Nieuwegein


2023-1-017 – Longread Ongezien, ongehoord, ongezond – Luisteren naar Nieuwegein
Publicatiedatum 29 februari 2024

Een groeiend aantal mensen in Nederland voelt zich niet gezien, niet gehoord. De ontwikkelingen in de huidige – digitale – samenleving gaan te snel en zijn te complex. Armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid en gezondheidsproblemen gaan hand in hand. Met name in krimpgebieden en voormalige groeikernen zoals Nieuwegein is er stapeling van problemen. In deze multimediale longread gaan we luisteren naar Nieuwegein. En door aandachtig te luisteren krijgen we zicht op wat ons in het grotere verhaal ontglipt.
https://www.ad.nl/dossier/luisteren-naar-nieuwegein~d9333757d-9363-477f-9ee1-233614a60c8b/