Onderzoek naar opzet van een multi-lokale omroep


2023-1-005 Onderzoek naar opzet van de multi-lokale omroep Lekstroom | Omroep Lekstroom
De regio Lekstroom is een zogenaamde ‘witte vlek’, een gebied waar weinig tot geen lokale omroepen actief zijn. Sinds het verdwijnen van RTV9 in 2017 is alleen in de gemeente Houten een publieke lokale omroep actief. De initiatiefgroep Omroep Lekstroom is van plan om ook in alle gemeenten van de regio Lekstroom gedegen publieke lokale journalistiek terug te brengen en te verbeteren.

Er doet zich in dit gebied echter ook een spanningsveld voor. Lekstroom is een regio met veel diversiteit. Inwoners in Houten hebben weinig met IJsselstein, net zoals inwoners van Nieuwegein dat met Lopik hebben. Als reactie hierop is het concept de multi-lokale omroep ontstaan. In dit concept staan samenwerking en lokale verankering centraal. Er wordt gewerkt volgens het editie-model, waarin als streek wordt opgetrokken waar kan en lokale content wordt gemaakt daar waar nodig. Het afgelopen jaar onderzocht de initiatiefgroep op welke manier het concept van de multi-lokale omroep succesvol kan worden geïmplementeerd in de regio Lekstroom.

De werkwijze, bevindingen en resultaten zijn gepresenteerd en gepubliceerd op een apart platform op de website van Omroep Lekstroom. Zowel tekstueel als audiovisueel ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de praktijk. Naast het beschrijven van het proces gingen de onderzoekers in gesprek met inwoners, lokale politici, vrijwilligers en andere lokale media-aanbieders om zo de betrokkenheid en het lokale sentiment te kunnen weergeven.
https://opwegnaaromroeplekstroom.nl/