Arm tussen de rijken


Het beeld dat heerst over de kleine en middelgrote gemeenten gelegen aan de Stichtse Lustwarande is één van rijkdom en welvaart. Maar voor een groeiende groep inwoners is het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. De makers volgen mensen die te maken hebben of te maken hebben gehad met geldzorgen. Denk hierbij aan mensen met extra hoge zorgkosten, hoge energiekosten, AOW-ers met klein pensioen, mensen met een minimuminkomen uit werk; kortom mensen, die om heel verschillende redenen de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Hoe gaan ze hiermee om in het dagelijks leven? Naast de persoonlijke verhalen laten de makers zien bij welke organisaties en initiatieven mensen dan kunnen aankloppen.

Overzicht afleveringen Arm tussen de rijken
De vijf afleveringen werden uitgezonden in mei en juni 2024 Op Slotstad TV en RTV Utrecht en zijn terug te zien op de site van Slotstad TV en die van RTV Utrecht.