Nieuws

Subsidies tweede ronde toegekend
In de tweede ronde zijn 10 van de 18 aanvragen toegewezen voor een totaalbedrag van 125.704 euro. Van één project moet het bedrag nog worden vastgesteld. De kwaliteit van de aanvragen steeg aanmerkelijk. Dat is ook af te leiden uit het feit dat nu meer dan de helft van de aanvragers subsidie krijgen tegen een derde in de eerste ronde. Er kwamen inhoudelijker en meer diepgravende onderwerpen aan bod en de precisie van de financiële onderbouwing steeg. De beschrijvingen van de gehonoreerde projecten en de toegekende bedragen staan op de pagina producties van deze site.

Eerste subsidies MpU toegekend

Het Mediafonds provincie Utrecht heeft in de eerste aanvraagronde (maart 2023) 31 aanvragen ontvangen. Daarvan zijn elf projecten geheel of gedeeltelijk goedgekeurd. Het Fonds is blij met de vele aanvragen en is ervan overtuigd dat de toegekende subsidies tot mooie projecten zullen leiden.

De gehonoreerde projecten leveren een gevarieerd beeld op: van een podcast voor jongeren tot tv-documentaires en verdiepende reportages, van live-journalistiek en interactieve kaarten tot een verslag van een onderzoek naar het oprichten van een multi-lokale omroep. Allemaal voorstellen die een relevante journalistieke invalshoek centraal stelden, een realistische begroting hadden en onderbouwden dat de lokale of regionale journalistiek ermee versterkt wordt.

In enkele gevallen werd een subsidie voor journalistiek vooronderzoek verstrekt. Het ging dan om veelbelovende, maar relatief dure producties, waarbij de kans van slagen beter in te schatten is nadat er een flinke slag met de research is gemaakt.

Het valt het bestuur op dat veel aanvragen richting het maximum van 50.000 euro gaan. Bij dergelijke hoge subsidieaanvragen is het bestuur extra alert naar de kwaliteit van de aanvraag. Een stevige onderbouwing van aanpak en impact van het project is gewenst, daarnaast is het bezien van medefinanciering wenselijk. Een aantal aanvragen was qua thema of aanpak interessant, maar de onderbouwing te mager om een dergelijke hoge subsidie te rechtvaardigen.

We raden aanvragers aan om per project te wegen wat de impact is van een project in verhouding tot de aangevraagde subsidie. Soms kan het beter zijn om te starten met een kleiner project en vervolgens een vervolgaanvraag te doen in de volgende ronde. Hoe dan ook moet elke aanvraag goed onderbouwd zijn, zowel qua invalshoek, journalistieke diepgang en op welke manier het bijdraagt aan de versterking van de journalistiek in de provincie Utrecht, als wat betreft de begroting. 

Het overzicht van goedgekeurde projecten van de 1e aanvraagronde staat binnenkort op de pagina ‘producties’ van het Fonds. Op 1 oktober sluit de tweede ronde voor 2023.